Vzdělávací informace

Vzdělávací informace

Sekce Časté dotazy obsahuje nejčastější otázky našich klientů a odpovědi na ně. Pokud byste nenalezli Vámi požadovanou odpověď, můžete nás kontaktovat na info@patria-forex.cz nebo nám jednoduše zavolejte na infolinku (+420) 221 424 221.

JAK SI MOHU ZALOŽIT ÚČET PATRIA FOREX?

Stávající klienti Patria Finance mohou uzavřít smlouvu Patria Forex na www.patria-direct.cz, kde se identifikují prostřednictvím zabezpečovacích údajů – uživatelského jména a hesla, bezpečnostního certifikátu a bezpečnostního klíče a provedou registraci. Zároveň musí klient vyplnit na internetových stránkách investiční dotazník potřebný pro obchodování s deriváty.

Zájemce o službu Patria Forex musí uzavřít standardní rámcovou smlouvu se společností Patria Finance, smlouvu k obchodování na Patria Forex a vyplnit investiční dotazník. Založit účet Patria Forex lze prostřednictvím internetu zde nebo osobně v sídle společnosti Patria Finance (Jungmannova 24, 110 00 Praha 1).

CO BUDU POTŘEBOVAT K UZAVŘENÍ SMLOUVY?

Při registraci budete potřebovat platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas). Do smlouvy budete dále uvádět číslo mobilního telefonu, email a číslo bankovního účtu pro výběr peněžních prostředků. V případě stávajících klientů je nezbytné přihlášení uživatelským jménem, heslem a bezpečnostním klíčem.

K registraci právnických osob je navíc nutné dodat originál/úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, ne starší než 3 měsíce.

JAKÉ JSOU ÚČTOVÁNY POPLATKY ZA VEDENÍ ÚČTU PATRIA FOREX?

Založení, vedení, zrušení účtu i obchodování prostřednictvím Patria Forex je ZDARMA. Zpoplatněny jsou peněžní transakce a některé administrativní úkony.

Sazebník poplatků naleznete ZDE.

NA KOHO SE MOHU OBRÁTIT V PŘÍPADĚ DOTAZŮ ČI PROBLÉMŮ TÝKAJÍCÍCH SE OBCHODOVÁNÍ NA PATRIA FOREX?

Veškeré dotazy Vám budou zodpovězeny v pracovních dnech na telefonním čísle +420 221 424 221 (od 9:00 do 17:30 hod), případně na emailové adrese info@patria-forex.cz.

KDE MOHU NAJÍT NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ PATRIA FOREX?

Podrobný manuál si můžete stáhnout ZDE.

JAK MÁM POSTUPOVAT, POKUD JIŽ NEBUDU CHTÍT VYUŽÍVAT PATRIA FOREX?

V tomto případě si můžete vytisknout Výpověď smlouvy ZDE a podepsanou výpověď odeslat na naši korespondenční adresu. Podpis na tomto dokumentu nemusí být ověřen.

V JAKÉ MĚNĚ LZE OBCHODOVAT NA PATRIA FOREX?

Na Patria Forex lze obchodovat v eurech a dolarech, přičemž založit účet lze pouze v jedné měně, kterou si klient zvolí při podpisu smlouvy. V průběhu obchodování nelze tuto měnu měnit.

JAKÝ JE MINIMÁLNÍ VKLAD K OTEVŘENÍ ÚČTU?

Minimální vklad činí 500 USD nebo 500 EUR.

JAKÝM ZPŮSOBEM MOHU VLOŽIT PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY NA SVŮJ FOREXOVÝ ÚČET?

Peníze je možné poslat dvěma způsoby:

  • vložit přímo na účet Patria Forex (bankovní účty Patria Forex naleznete ZDE
  • podat pokyn k převodu peněz z klientského účtu u Patria Finance v příslušné měně

Maximální částka pro obchodování činí ekv. 100.000 EUR.

O připsání částky na Patria Forex budete informováni SMS zprávou.

JAK MOHU PŘEVÉST PENÍZE ZE SVÉHO FOREXOVÉHO ÚČTU?

Převod peněz uskutečníte prostřednictvím internetových stránek webtrader.patria-direct.cz v sekci „Můj profil“ / „Patria Forex“ / „Stav účtu“ volbou „Vložit / Vybrat peníze“. Tímto dojde k převodu finančních prostředků na Váš účet u Patria Finance (platba trvá max. 3 pracovní dny). O převodu peněz na účet Patria Finance budete informováni SMS zprávou. Pokud chcete tyto peníze převést dále na svůj bankovní účet specifikovaný ve smlouvě, je nutné zadat pokyn k výběru peněz v sekci „Portfolio“ volbou „Vybrat peníze“. Tento převod trvá 2-3 pracovní dny.

Z důvodu ochrany investic zákazníků před případným margin callem, ke kterému by mohlo dojít v důsledku výběru finančních prostředků z účtu Patrie Forex, je níže uvedeným pravidlem omezena možnost převést finanční prostředky z účtu Patria Forex v případě, kdy budou v aplikaci Patria Forex otevřené pozice.

Výše finančních prostředků svěřených Patrii k poskytování služeb Patria Forex nemůže po výběru finančních prostředků klesnout pod 1,5 násobek aktuálně využívaného zajištění.

Vzorový příklad: V případě otevřených pozic, které vyžadují zajištění ve výši 1.000 USD, je nezbytné, aby Stav účtu Patria Forex po výběru činil nejméně 1500 USD (resp. ekvivalent v jiné měně).

POKUD VLASTNÍM POUZE ČESKÉ KORUNY, JAKÝM ZPŮSOBEM MÁM POSTUPOVAT?

České koruny lze vložit na korunový sběrný účet Patria Finance (č.účtu: 166226923/0300, variabilní symbol – číslo Vašeho evidenčního účtu u Patria Finance). Poté provedete měnovou konverzi do EUR nebo USD telefonicky nebo prostřednictvím aplikace Patria Direct ZDE a následně podáte pokyn k převodu peněz na účet Patria Forex.

ZA JAKOU DOBU PO ODESLÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČET U PATRIA FOREX MOHU ZADAT OBCHODNÍ POKYN?

Převod peněžních prostředků na účet u Patria Forex obvykle proběhne okamžitě, ale v některých případech může trvat 3-4 obchodní dny. Klient může začít obchodovat na Patria Forex, jakmile obdrží sms zprávu o vkladu peněz na Patria Forex.

MOHU POUŽÍT FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z OBCHODNÍ APLIKACE PATRIA DIRECT PRO OBCHODOVÁNÍ PATRIA FOREX?

Ne. Účty pro obchodování s cennými papíry u Patria Direct a Patria Forex jsou oddělené. Je však možné jednoduše provést přesun peněžních prostředků z Patria Direct do Patria Forex ZDE. Doba převodu může trvat 3-4 pracovní dny.

JE MOŽNÉ PROVÁDĚT FYZICKOU SMĚNU VALUT?

Ne. Při obchodování na Patria Forex nedochází k fyzickému vypořádání.

KDE ZÍSKÁM VÝPISY Z OBCHODOVÁNÍ?

V obchodní aplikaci Patria Forex po kliknutí na tlačítko „Výpis” v horní části obrazovky. Poté se objeví okno „Parametry výpisu”, které Vám umožní zvolit časové období, za které si přejete zobrazit veškeré informace o účtu.

Výpisy a přehledy jsou k dispozici také v obchodní aplikaci www.patria-direct.cz v sekci Portfolia.

ZDANĚNÍ VÝNOSŮ

Poskytování právního a daňového poradenství není předmětem činnosti naší společnosti a problematiku je třeba vždy konzultovat s daňovým poradcem.

Základní informace ke zdanění příjmů z obchodování na Patria Forex pro fyzické osoby najdete zde.

JE MOŽNÉ SI PLATFORMU PATRIA FOREX VYZKOUŠET V DEMO VERZI?

Ano. Obchodování na Patria Forex si po vyplnění základních údajů můžete vyzkoušet po stažení obchodní software aplikace z internetových stránek Patria Forex ZDE. Bude vám založen demo účet s disponibilním zůstatkem 1 000 000 USD. Platnost přístupu do demo aplikace vyprší po 30 dnech od registrace.

V JAKÝCH OBJEMECH LZE OBCHODOVAT?

Obchodní pokyny pro měnové páry lze zadávat v lotech od minimální výše 10 000 USD/10 000 EUR a násobcích (20,30,40 ... tis.) Finanční zajištění je 2 % z objemu, tzn. minimální zajištění na jeden lot činí 200 USD. V případě komodit a indexů je minimální výše lotu a zajištění různé (více informací naleznete v sekci ZDE)

MOHU ZADÁVAT POKYNY MIMO OBCHODNÍ HODINY?

Pokyny lze zadávat jen během obchodních hodin. Obchodní hodiny pro jednotlivé instrumenty naleznete ZDE.

MOHU SI STÁHNOUT OBCHODNÍ APLIKACI NA VÍCE POČÍTAČŮ?

Ano. Obchodní aplikaci můžete mít nainstalovanou na více počítačích. Obchodovat na více počítačích současně však nelze.

JAKÝM ZPŮSOBEM MOHU ZADÁVAT POKYNY?

Obchodní pokyny lze zadávat prostřednictvím internetové aplikace, kterou si musíte nainstalovat do svého PC, tabletu či mobilu. V případě technických problémů je možné se obrátit na call centrum +420 221 424 221. Provoz call centra je omezen pracovními dny od 9:00 do 17:30.

PROSTŘEDNICTVÍM PATRIA FOREX MOHU OBCHODOVAT POUZE S MĚNAMI?

Patria Forex umožňuje kromě měn obchodovat i s akciovými indexy a vybranými komoditami (ropa, zlato, stříbro).

CO JE TO „ROLLOVER“?

Každý obchodní den dochází u otevřených pozic držených přes noc k zúčtování rozdílů úrokových sazeb mezi jednotlivými měnami. Směr otevřené pozice a poměr úrokových měr obchodovaných měn určí, zda bude účet kreditován nebo naopak ponížen.

CO JE “SPREAD“?

Spread neboli tržní rozpětí je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, který je počítán v pipech.

CO JE TO “PIP“?

Pip je nejmenší možný pohyb měnových párů a dalších obchodovaných instrumentů. Když se např. EUR/USD pohne z 1,4853 na 1,4854, je to o jeden pip. Hodnota pipu se mírně liší u jednotlivých instrumentů.

K ČEMU SLOUŽÍ TRŽNÍ POKYN “CO NEJLÉPE“?

Pokyn „Co nejlépe” je proveden za nejlepší aktuální dostupnou cenu na trhu. Pokyn zaručuje maximální flexibilitu v případě, že hodláte vstoupit na trh za jakoukoli cenu.

K ČEMU SLOUŽÍ TRŽNÍ POKYN “TRŽNÍ ROZPĚTÍ“?

Nastavení parametru je užitečné pro investory, kteří obchodují za vysoce volatilních tržních podmínek. Tato funkce umožňuje obchodníkům zadávat tržní pokyny v přijatelném cenovém rozpětí. Transakce se realizuje za cenu, kterou klient nastaví v rámci tržního pokynu +/- tržní rozpětí, které si zvolí. Tento pokyn tak zajišťuje jistotu ceny, naopak nezaručí investorovi realizaci obchodu.

JAK FUNGUJE POKYN “STOP“?

Pokyn STOP (stop loss) je předem definovaná krajní hranice, při které dojde k automatickému uzavření pozice s předem definovanou výší ztráty.

JAK FUNGUJE POKYN “LIMIT“?

Pokyn LIMIT (limit profit) je předem definovaná krajní hranice, při které dojde k automatickému uzavření pozice s předem definovanou výší zisku, případně k otevření pozice na předem definované cenové úrovni.

CO JE A JAK FUNGUJE POKYN “TRAILING STOP“?

Jedná se o pohyblivý pokyn Stop. Stejně jako u Stop pokynu je u Trailing stop pokynu cena při prodeji nastavena pod aktuální tržní hodnotou. Rozdíl mezi obyčejným Stop pokynem a Trailing-Stop pokynem je ten, že při Trailing-Stop pokynu je Stop cena nastavena v určité vzdálenosti od aktuální tržní hodnoty instrumentu. Při růstu ceny instrumentu se tak Stop cena automaticky posouvá proporcionálně vzhůru. Při poklesu ceny instrumentu se však Stop cena nemění. Trailing Stop Loss nám tak umožňuje snížit riziko velkých ztrát a vydělávat na růstu ceny instrumentu bez nutnosti stále sledovat vývoj této ceny.

CO JE TO “BACKTESTING“ A “OPTIMALIZACE“ OBCHODNÍ STRATEGIE?

Obchodní aplikace Patria Forex nabízí funkci tzv. backtestingu obchodních strategií, která Vám umožňuje otestování výkonnosti obchodní strategie na historických datech předtím, než tuto obchodní strategii začnete obchodovat s reálnými finančními prostředky.

Optimalizace obchodní strategie je funkce obchodní aplikace Patria Forex, která dokáže otestovat výkonnost obchodní strategie s nejrůznějšími nastaveními parametrů obchodní strategie (např. periody klouzavých průměrů nebo dalších indikátorů). Po dokončení optimalizace zjistíte, jakých výsledků by daná obchodní strategie dosáhla s různými kombinacemi parametrů a podle výsledků optimalizace tak můžete obchodní strategii upravit tak, aby přinášela co nejlepší výsledky.

Výkonnost obchodní strategie na historických datech není zárukou toho, že v budoucnosti bude dosaženo stejné nebo obdobné výkonnosti dané obchodní strategie při reálném obchodování.

KDO PROVOZUJE APLIKACI PATRIA FOREX?

Poskytovatelem služby Patria Forex je společnost Patria Finance, a.s. významný obchodník s cennými papíry s působností v ČR a na Slovensku. Více o Patria Finance a jejím produktu Patria Direct ZDE. Patria Forex je elektronická platforma, která vznikla spoluprácí Patria Finance a renomované americké investiční společnosti FXCM Holdings LLC, která prostřednictvím svých obchodních platforem obchoduje s více než 150 000 účty v téměř 200 zemích světa. Více o společnosti FXCM naleznete na http://www.fxcm.com/

JAK JE ZAJIŠTĚNA BEZPEČNOST OBCHODNÍ APLIKACE PATRIA FOREX?

Bezpečnost je zajištěna uživatelským jménem, uživatelským heslem a PINem.

JAK MÁM POSTUPOVAT, POKUD ZAPOMENU HESLO PRO PŘIHLÁŠENÍ?

Zapomenete-li heslo, je možné si prostřednictvím aplikace www.patria-direct.cz v záložce Portfolia/Patria Forex/Změna hesla vygenerovat nové.

JAKÝM ZPŮSOBEM OBDRŽÍM HESLA PRO PŘÍSTUP DO OBCHODNÍ APLIKACE?

Uživatelské jméno, uživatelské heslo a PIN pro přístup do aplikace Patria Forex obdržíte po uzavření smlouvy formou SMS zprávy na Váš mobilní telefon.

POTŘEBUJI PRO OBCHODOVÁNÍ NA PATRIA FOREX BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ?

Ne, při samotném obchodování není bezpečnostní klíč nutný.

JAKÉ JSOU TECHNICKÉ POŽADAVKY NA FUNGOVÁNÍ APLIKACE PATRIA FOREX?

Operačni systémy: doporučován Windows XP a novější

Internetové připojení: Je doporučováno pevné připojení. Bezdrátové připojení není pro obchodování doporučováno - neposkytuje konzistentní nepřerušovaný tok dat mezi obchodní aplikací a serverem.

Webový prohlížeč: Microsoft Internet Explorer 6.0 či vyšší.

JE NUTNÉ MÍT ADMINISTRÁTORSKÉ OPRÁVNĚNÍ PRO INSTALACI APLIKACE PATRIA FOREX?

Ano, obchodní aplikace při instalaci vyžaduje administrátorské oprávnění.

PO AKTUALIZACI PATRIA FOREX SE NEMOHU PŘIHLÁSIT K MÉMU ÚČTU

tento problém lze snadno vyřešit změnou Vašich přihlašovacích údajů na stránkách webtrader.patria-direct.cz. Po přihlášení na tyto stránky pomocí internetových hesel přejděte do sekce Můj profil / Patria Forex / Změna přihlášení. Změňte prosím přihlašovací jméno, heslo i PIN a respektujte přitom zásady diakritiky. Po tomto kroku Vám bude umožněno se do aplikace opětovně přihlásit.

PO AKTUALIZACI PATRIA FOREX NENASTALA ŽÁDNÁ ZMĚNA, NEBO APLIKACE NEFUNGUJE SPRÁVNĚ

Odinstalujte prosím aplikaci z Vašeho počítače (menu Start/nastavení/ovládací panely/přidat nebo odebrat programy/odebrat Patria Forex). Poté nainstalujte novou, aktuální verzi ze stránek www.patria-forex.cz.

CO BY MI MOHLO POMOCI PŘI OBCHODOVÁNÍ NA FOREXOVÉM TRHU?

Obchodníci na forexovém trhu, kde nedochází k fyzickému vypořádání, obvykle svá investiční rozhodnutí zakládají na vlastní analýze situace na trhu jednotlivých měnových párů. K větším výkyvům na trzích obvykle dochází při zveřejnění očekávaných a neočekávaných zpráv a událostí, proto doporučujeme sledovat aktualizovaný Kalendář kurzotvorných událostí kurzotvorných událostí a vyhodnocovat zveřejněnou zprávu vzhledem k očekávání trhu. Forexoví obchodníci dále ve velké míře využívají průběžně aktualizované grafy, technickou analýzu a technické indikátory. Do třetice je klíčovým faktorem pro obchodování na forexovém trhu dostatečný přísun informací, tedy zpravodajství z devizových trhů.

MOHU KONZULTOVAT SVÉ OBCHODNÍ NÁPADY S JINÝMI OBCHODNÍKY?

V oblasti obchodování na forexovém trhu je velmi rozšířené, že obchodníci (tradeři) obvykle vytvářejí svou vlastní komunitu. Sami si určují, jestli zůstanou vůči sobě navzájem anonymní nebo zda vystupují pod skutečným jménem. K diskusi o obchodování je Vám k dispozici Diskusní fórum, ve kterém můžete načerpat nápady od ostatních traderů a podělit se s nimi o své zkušenosti.

POSKYTUJETE NĚJAKOU INFORMAČNÍ PODPORU PRO OBCHODOVÁNÍ NA FOREXOVÉM TRHU?

Komplexní a vysoce aktuální informace z makroekonomiky a devizových trhů naleznete na stránkách www.patria.cz. Součástí našeho profesionálního informačního servisu jsou interaktivní grafy zobrazující kurzy v reálném čase a umožňující technickou analýzu. Dále poskytujeme denně aktualizované výsledky naší technické analýzy hlavních měnových párů a průběžně aktualizovaný kalendář domácích a světových událostí včetně konsensuálních odhadů trhu.

JE K DISPOZICI NĚJAKÁ ANALYTICKÁ PODPORA?

Klienti dostávají na denní bázi emailový informační souhrn Postřehy Patria Forex.

Zpravodajskou i analytickou podporu pro klienty Patria Forex zajišťuje společnost Patria Online na stránkách www.patria.cz. Některé zprávy, analýzy nebo databanky ke stažení mohou být součástí placeného nadstandardního balíčku pod názvem Patria Plus nebo Investor Plus.