Dokumenty

Rámcová smlouvaRámcová smlouva o poskytování investičních služeb Smlouva Patria Forexsmlouva pro derivátové transakce Obchodní podmínkypodmínky, za jakých Patria poskytuje služby svým Zákazníkům, nestanoví-li Smlouva nebo zvláštní jiné ujednání mezi Patrií a Zákazníkem jinak. Tyto Obchodní podmínky dále uvádějí informace pro Zákazníky související s poskytováním služeb ze strany Patrie. Investiční dotazník - derivátyklient vyplní vždy současně se smlouvou pro derivátové transakce. Dotazník slouží Patrii pro posouzení přiměřenosti požadovaných služeb/produktů pro klienta
Sazebník poplatkůdokument, který obsahuje údaje o ceně za poskytované služby Informace o telefonickém a bankovním spojení Patria Forex Opatření k omezení střetu zájmůsouhrn organizačních a administrativních opatření přijatých za účelem, aby střet zájmů negativně neovlivňoval zájmy zákazníků Informovaný souhlas („Best Execution“)souhlas s prováděním pokynů společností Patria mimo regulovaný trh nebo vícestranný obchodní systém. Informace o pravidlech provádění pokynůdokument, který popisuje pravidla a postupy pro provádění pokynů s nejlepším možným výsledkem pro zákazníky Reklamační řáddokument vydaný společností Patria, který upravuje hlavní zásady vyřizování reklamací a stížností Zákazníka, zejména pak způsoby podávání reklamací a stížností, lhůty pro jejich vyřízení a způsoby informování Zákazníka o jejich vyřízení Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicíchdokument, který obsahuje základní představení různých finančních nástrojů, jejich přednosti, nevýhody a související rizika Seznam převodních míst Výpověď smlouvy pro derivátové transakce